Loading...
/NASZA SZKOŁA
NASZA SZKOŁA2018-12-11T15:00:47+00:00
BIP
MEN

NASZA SZKOŁA

Kanadyjska Szkoła w Warszawie, przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum, są rozmieszczone w trzech kampusach na Mokotowie.
 W naszej szkole kładziemy nacisk na wysokiej jakości nauczanie i uczenie się. Wprowadzamy nowe metody nauczania dzięki nowatorskiemu programowi edukacyjnemu, który łączy założenia  polskiej podstawy programowej z międzynarodowym programem International Baccalaureate Organization. Talenty każdego ucznia wspiera wykwalifikowany personel realizujący założenia międzynarodowej pedagogiki przy wykorzystaniu najnowocześniejszych środków dydaktycznnych. Korzystamy z szeregu interdyscyplinarnych transdyscyplinarnych, wielokierunkowych technik uczenia się.
Nasi uczniowie są zachęcani do odkrywania różnych dziedzin nauki i rozwijania własnych talentów. Oferujemy wiele oryginalnych zajęć pozalekcyjnych, zróżnicowanych tematycznie: muzycznych, dramowych, sportowych, w zakresie języków obcych. Organizujemy nietuzinkowe imprezy szkolne. Włączamy uczniów w prace społeczne. Nasza szkoła oferuje typ edukacji holistycznej, która sprzyja kształtowaniu inteligentnych, świadomych świata i opiekuńczych obywateli.
Cenimy osiągnięcia i wyrażamy uznanie zarówno dla dzieci, jak ich ich rodziców. Szanujemy siebie nawzajem. Każde dziecko i członkowie jego rodziny są dobrze znani i rozpoznawani w naszej szkolnej społeczności. Nauczyciele blisko współpracują z uczniami, ich rodzinami i ze sobą nawzajem, aby zapewnić dzieciom możliwie najlepsze doświadczenia edukacyjne i wychowawcze. Uczniowie i rodzice z kolei aktywnie współpracują ze szkołą, uczestniczą w procesach podejmowania decyzji, przedstawiają swoje pomysły i inicjatywy. W ten sposób pomagają rozwijać nasze placówki. Nasza szkoła jest dobrze znana z ciepłej atmosfery. Tworzymy zintegrowaną, wzajemnie wspierającą się społeczność, co pozytywnie wpływa na kształtowanie świadomości moralnej i etycznej dzieci. Osiągamy znakomite wyniki nauczania.

Kanadyjskie Przedszkole

Decyzja o przyjęciu IB Primary Years Programme w naszej szkole została podjęta, ponieważ uznaliśmy, że wprowadza i porządkuje ona wiele ważnych zasad oraz stara się zachęcić dzieci do pozytywnego nastawienia, uczenia się i nabywania nowych umiejętności. Jednocześnie rozwija umiejętności podopiecznych do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Nasza szkoła podobnie jak International Baccalaureate Organization promuje wartości wzajemnego szacunku, tolerancji i zrozumienia wobec jednostek, grup i kultur wszystkich społeczności. Realizujemy program PYP dla 3-, 4-, 5- i 6-latków tylko w języku angielskim. Uczymy matematyki, nauk ścisłych, języka, sztuki, nauk społecznych. Prowadzimy zajęcia z  muzyki, rytmiki, sztuki, wychowania fizycznego, a także z karate, capoeiry, baletu, tańca, gry na fortepianie i pływania.

Kanadyjska Szkoła Podstawowa

Kanadyjska Szkoła Podstawowa w Warszawie realizuje program badawczy oparty na międzynarodowej i polskiej podstawie programowej. Jesteśmy w trakcie procesu akredytacji przez International Baccalaureate Organization (program PYP), zarejestrowani w Kuratorium Oświaty Polskiej. Przygotowujemy nasze dzieci do PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate w języku angielskim) i CAE (Certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym). Nasi uczniowie posiadają szeroką wiedzę, są opiekuńczymi, komunikatywnymi i zrównoważonymi młodymi ludźmi, którzy osiągają najlepsze wyniki zarówno w szkołach polskich, jak i międzynarodowych. Jesteśmy z nich dumni!
Informujemy także, że uczniowie Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej zwolnieni są z opłaty wpisowego do Kanadyjskiego Gimnazjum.