Aby obejrzeć krótką prezentację na temat naszych kampusów, programu etc., proszę kliknąć w następujący link: Kanadyjska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w skrócie

NASZA SZKOŁA

Kanadyjska Szkoła w Warszawie, przedszkole i szkoła podstawowa, znajduje się w trzech kampusach na Mokotowie. W naszej szkole kładziemy nacisk na wysokiej jakości nauczanie i uczenie się. Wprowadzamy nowe metody nauczania dzięki nowatorskiemu programowi edukacyjnemu, który łączy założenia polskiej podstawy programowej z międzynarodowym programem International Baccalaureate Organization.

Talenty każdego ucznia wspiera wykwalifikowany personel realizujący założenia międzynarodowej pedagogiki przy wykorzystaniu najnowocześniejszych środków dydaktycznych. Korzystamy z szeregu interdyscyplinarnych, transdyscyplinarnych, wielokierunkowych technik uczenia się. Nasi uczniowie są zachęcani do odkrywania różnych dziedzin nauki i rozwijania własnych talentów. Oferujemy wiele oryginalnych zajęć pozalekcyjnych, zróżnicowanych tematycznie: muzycznych, sportowych, językowych, dramy. Organizujemy nietuzinkowe imprezy szkolne. Włączamy uczniów w prace społeczne. Nasza szkoła oferuje typ edukacji holistycznej, która sprzyja kształtowaniu inteligentnych, świadomych świata i opiekuńczych obywateli.

Cenimy osiągnięcia i wyrażamy uznanie zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Szanujemy siebie nawzajem. Każde dziecko i członkowie jego rodziny są dobrze znani w naszej szkolnej społeczności. Nauczyciele blisko współpracują z uczniami, ich rodzinami i ze sobą nawzajem, aby zapewnić dzieciom możliwie najlepsze doświadczenia edukacyjne i wychowawcze. Uczniowie i rodzice z kolei aktywnie współpracują ze szkołą, uczestniczą w procesach podejmowania decyzji, przedstawiają swoje pomysły i inicjatywy. W ten sposób pomagają rozwijać nasze placówki. Nasza szkoła jest dobrze znana z ciepłej atmosfery. Tworzymy zintegrowaną, wzajemnie wspierającą się społeczność, co pozytywnie wpływa na kształtowanie świadomości moralnej i etycznej dzieci.

Osiągamy znakomite wyniki nauczania.

Kanadyjskie Przedszkole

6 stycznia 2014 roku oficjalnie staliśmy się autoryzowaną szkołą IB, wpisaną do rejestru placówek IB pod nr 005004.

Decyzja o przyjęciu programu IB Primary Years Programme w naszej szkole była związana z przekonaniem, iż obejmuje on wiele zasad, którym hołdujemy i które propagujemy od lat: pozytywne nastawienie do nauki i nabywania nowych umiejętności przy jednoczesnym rozwoju zdolności dziecka do zadawania pytań i poszukiwania zadowalających odpowiedzi. Zarówno międzynarodowa organizacja IBO, jak i nasza szkoła dążą również do promowania wartości wzajemnego szacunku, tolerancji i zrozumienia dla osób, grup i kultur we wszystkich społecznościach. Realizujemy program PYP dla 3-, 4-, 5- i 6-latków w języku angielskim. Prowadzimy zajęcia wychowania przedszkolnego w postaci zintegrowanych zajęć matematycznych, przyrodniczych, muzyczno-ruchowych, plastycznych, z nauk społecznych, wychowania fizycznego, języka francuskiego, szachów i kodowania metodą projektową.

Aby dać naszym uczniom szerszy wybór co do ich przyszłej ścieżki edukacyjnej, w najstarszych grupach realizujemy polską podstawę programową Ministerstwa Edukacji. Codzienne zajęcia w języku polskim przygotowują naszych uczniów do Diagnozy Gotowości Szkolnej (numer wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych: 398PN).

Dodatkowo, w celu rozwijania zainteresowań uczniów oferujemy szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak karate, balet, taniec, ceramika, pianino, bębny, szachy, piłka nożna, logopedia, gry i zabawy sportowe, joga i mindfulness, archeologia, inteligencja emocjonalna, muzyka i ruch z elementami terapii dłoni i integracji sensorycznej, korzystając z naszej wyjątkowej powierzchni 580 m2, w tym dużej, w pełni wyposażonej sali gimnastycznej, biblioteki, sali plastycznej i boiska.

Kanadyjska Szkoła Podstawowa

Kanadyjska Szkoła Podstawowa w Warszawie realizuje program badawczy oparty na międzynarodowej i polskiej podstawie programowej. 6 stycznia 2014 roku oficjalnie staliśmy się autoryzowaną szkołą IB (program PYP), jesteśmy również pod nadzorem Kuratorium Oświaty. Przygotowujemy naszych uczniów do PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate w języku angielskim) i CAE (Certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym). Nasi uczniowie posiadają szeroką wiedzę, są opiekuńczymi, komunikatywnymi i zrównoważonymi młodymi ludźmi, którzy osiągają najlepsze wyniki zarówno w szkołach polskich, jak i międzynarodowych. Jesteśmy z nich dumni!