The Canadian School of Warsaw implements the Polish core curriculum and issues Polish certificates according to the relevant MEN regulation. Szkoła realizuje polską podstawę programową w języku polskim oraz wydaje polskie świadectwa zgodnie ze stosownym rozporządzeniem MEN.

MEN