Poniżej przedstawiamy tegoroczny plan wakacyjnych dyżurów w Szkole Podstawowej:

5.07 – 23.07. 2021 – Iwona Wojacka, secretary@canadian-school.pl; telefon 692 411 573

26.07- 13.08. 2021 – Weronika Budziło, secretary.belska@canadian-school.pl; telefon 692 411 573

Życzymy wspaniałych wakacji!