W ramach działu 3 („Gdzie jesteśmy w miejscu i czasie – dzięki naszym eksploracjom i podróżom poznajemy różne miejsca”) grupa Seniors udała się na wycieczkę z przewodnikiem po Starym Mieście.
Ponieważ uznajemy kontakt z lokalną kulturą za bardzo dla nich ważny, uczniowie Seniors poznali wiele legend dotyczących ich miasta, a ich ulubionymi okazały się legendy o Bazyliszku oraz o Warsie i Sawie. Wycieczka wspaniale nawiązała również do działu 2 grupy Seniors („Jak wyrażamy siebie – kreatywność i wyobraźnia kształtują formę, w jakiej dzielimy się historiami i wywołujemy emocje”), podczas której badali, czym są historie i na jakie sposoby można się nimi dzielić (legendy).
Na zakończenie dnia Seniors wraz ze swoimi nauczycielami zjedli lody 😁🍦😛