Kontakt do psychologa/pedagoga

Ms. Marta Żysko-Pałuba
e-mail: mzysko-paluba@canadian-school.pl
Poniedziałek – 11.30-13.00