Loading...
/PORADNIA “OLIMPIA”
PORADNIA “OLIMPIA”2018-09-05T12:14:51+00:00

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Olimpia”

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Olimpia” powstała 20 października 2014 r. Mieści się przy ul. Olimpijskiej 11 na warszawskim Mokotowie. Organem prowadzącym jest Kanadyjska Szkoła Podstawowa Sp. z o.o., a nadzór nad nią sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
Poradnia działa przy Kanadyjskiej Szkole Podstawowej nr 84 w Warszawie.

Nasi pracownicy to zespół pedagogów, specjalistów Terapii Pedagogicznej, terapeutów oraz psychologów.

Zapewniamy rzetelną i profesjonalną pomoc, poufność i życzliwość.

Z usług Poradni mogą korzystać dzieci, rodzice i nauczyciele – nie tylko z Kanadyjskiej Szkoły, lecz także wszyscy zainteresowani.

Możesz się do nas zgłosić z następującymi problemami:

 • trudności w nauce
 • brzydki i nieczytelny charakter pisma
 • problemy z czytaniem tekstu ze zrozumieniem
 • problemy w kontaktach z rówieśnikami
 • problemy osobiste i rodzinne
 • doznana przemoc
Prowadzimy zajęcia takie jak:

 • terapia pedagogiczna:
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 2-3-letnich oraz 4-5-letnich
 • zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • mediacje w sytuacjach konfliktowych
 • muzykoterapia
 • konsultacje, porady, warsztaty i szkolenia
Pełne badanie psychologiczne (obserwacja, rozmowa kliniczna, testy psychologiczne) wraz z opinią na piśmie Cena za 1 spotkanie
Cena za opinię
140 zł
150 zł
Badanie psychologiczne z wydaniem opinii 2 spotkania po 60 min. 300 zł
Badanie pedagogiczne z wydaniem opinii 2 spotkania po 60 min. 300 zł
Badanie uzupełniające 2 spotkania po 45 min. 250 zł
Konsultacja logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna 1 spotkanie, 40 min.* 200 zł
Terapia logopedyczna, psychologiczna i pedagogiczna 50 min. 70 zł
Terapia indywidualna 1 spotkanie, 60 min. 100 zł
Psychoterapia indywidualna 50 min. 150 zł
Konsultacja lub porada u psychologa / pedagoga 60-90 min. 150 zł
Przeprowadzenie i interpretacja testu psychologicznego badającego poziom inteligencji 90-120 min. 150 zł
Mediacje szkolne Do ustalenia  
Zajęcia wyrównawcze dla gimnazjalistów: matematyka, język obcy, fizyka, chemia, biologia, j. polski 50 min. 60 zł
*zazwyczaj wskazane są dwie konsultacje. Pierwsze spotkanie z rodzicami (np. wywiad), drugie spotkanie z dzieckiem (nie rozmawiamy o dzieciach w obecności dzieci!)

Badania, terapię i inne zajęcia proponujemy rozpocząć od wstępnej konsultacji, na której po rozmowie z dzieckiem i rodzicem ustala się dalszą współpracę.
(50 zł / 30 min.)
Ponadto Poradnia oferuje zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 2-3- lub 4-5-letnich w grupach 3-4-osobowych. Czas trwania zajęć: 4 x 60 min. Koszt: 170 zł.
Na wszystkich zajęciach grupowych obowiązuje płatność z góry – nie ma możliwości odliczania nieobecności dziecka.

Dyrektor Poradni:
Iwona Nowakowska – pedagog, oligofrenopedagog i terapeuta

Terapeuci:
Bogusława Fila-Kołodziejczak – pedagog, pedagog rodzinny, oligofrenopedagog, reedukator
Piotr Sienkiewicz – terapeuta pedagogiczny
Mateusz Bazgier – muzykoterapeuta
Joanna Miron – psycholog

Sekretariat
contact@poradnia-olimpia.pl
885 420 044

Dyrektor
Iwona Nowakowska
inowakowska@poradnia-olimpia.pl
885 620 066

Bogusława Fila-Kołodziejczak
bfilakolodziejczak@poradnia-olimpia.pl

Piotr Sienkiewicz
psienkiewicz@poradnia-olimpia.pl

Mateusz Bazgier
mbazgier@poradnia-olimpia.pl

Joanna Miron
jmiron@poradnia-olimpia.pl