Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Olimpia”

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Olimpia” powstała 20 października 2014 r. Mieści się przy ul. Olimpijskiej 11 na warszawskim Mokotowie. Organem prowadzącym jest Kanadyjska Szkoła Podstawowa Sp. z o.o., a nadzór nad nią sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
Poradnia działa przy Kanadyjskiej Szkole Podstawowej nr 84 w Warszawie.

Nasi pracownicy to zespół pedagogów, specjalistów Terapii Pedagogicznej, terapeutów oraz psychologów.

Zapewniamy rzetelną i profesjonalną pomoc, poufność i życzliwość.

Z usług Poradni mogą korzystać dzieci, rodzice i nauczyciele – nie tylko z Kanadyjskiej Szkoły, lecz także wszyscy zainteresowani.

Możesz się do nas zgłosić z następującymi problemami:

 • trudności w nauce
 • brzydki i nieczytelny charakter pisma
 • problemy z czytaniem tekstu ze zrozumieniem
 • problemy w kontaktach z rówieśnikami
 • problemy osobiste i rodzinne
 • doznana przemoc
Prowadzimy zajęcia takie jak:

 • terapia pedagogiczna:
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 2-3-letnich oraz 4-5-letnich
 • zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • mediacje w sytuacjach konfliktowych
 • muzykoterapia
 • konsultacje, porady, warsztaty i szkolenia

Dyrektor Poradni:
Iwona Nowakowska – pedagog, oligofrenopedagog i terapeuta

Terapeuci:
Bogusława Fila-Kołodziejczak – pedagog, pedagog rodzinny, oligofrenopedagog, reedukator
Maciej Sandomierski – psycholog

Sekretariat
contact@poradnia-olimpia.pl
885 420 044

Dyrektor
Iwona Nowakowska
inowakowska@poradnia-olimpia.pl
885 620 066

Bogusława Fila-Kołodziejczak
bfilakolodziejczak@poradnia-olimpia.pl

Maciej Sandomierski
msandomierski@canadian-school.pl