Kontakt do szkolnego psychologa/pedagoga:
Maciej Sandomierski
e-mail: msandomierski@canadian-school.pl