OFERTA EDUKACYJNA

Kanadyjska Szkoła Warszawska oferuje Program Roku Pierwotnego, który jest częścią IB – International Baccalaureate. Postrzegamy nauczanie i uczenie jako podróż, w której uczniowie są aktywnymi uczestnikami, którzy rozwijają się zarówno akademicko, jak i społecznie. Kanadyjska Szkoła w Warszawie jest autoryzowaną szkołą IB od 6 stycznia 2014 r. I nadal oferuje najwyższy poziom edukacji. Nasz program nauczania oparty jest na badaniach, który umożliwiają uczniom podejmowanie działań i uczenie przez całe życie, aby uczynić świat lepszym i spokojniejszym miejscem. Ponadto uczniowie aktywnie angażują się w proces uczenia. Dzięki programowi stają się międzynarodowymi myślicielami, którzy zadają pytania i szukają własnych odpowiedzi zarówno z perspektywy lokalnej, jak i globalnej. Pielęgnując naturalną ciekawość uczniów, rozwijamy miłość do nauki. Kanadyjska Szkoła w Warszawie jest również zarejestrowana w Polskiej Radzie Edukacji. W dalszej edukacji przygotowujemy naszych uczniów do PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English) i CAE (Certificate in Advanced English). Nasi studenci zawsze osiągają świetne wyniki w nauce i są dobrze przygotowani na wyzwania, które czekają na nich w przyszłości.

test_2016

Untitled

PROGRAM NAUCZANIA

Od 6 stycznia 2014 r. Oficjalnie zostaliśmy autoryzowaną szkołą IB!

Decyzja o przyjęciu Programu Primary Years IB w naszej szkole wynika z jego uznania i wielu zasad, które od dawna uważamy za cenne i zachęcające: pozytywny stosunek do uczenia i nabywania nowych zdolności, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności zadawania odpowiednich pytań, w poszukiwaniu satysfakcjonujących odpowiedzi. Podobnie IB, jak i nasza szkoła stara się promować wartości wzajemnego szacunku, tolerancji i zrozumienia dla jednostek, grup i kultur we wszystkich społecznościach.

Charakterystyczną cechą programu jest podział roku szkolnego na sześć tematów transdyscyplinarnych:

  • Kim jesteśmy – Who we are,
  • Gdzie jesteśmy w czasie i przestrzeni – Where we are in place and time,
  • Jak wyrażamy siebie – How we express ourselves,
  • Jak działa świat – How the world works,
  • Jak się organizujemy – How we organize ourselves,
  • Dzielimy się planetą – Sharing the planet.

Tematy te stanowią ramy dyscyplinarnego i interdyscyplinarnego nauczania i uczenia się dzieci w wieku 3-10 lat, tworząc jednocześnie bazę dla nabywania pojęć, umiejętności, postaw i twórczego działania na rzecz siebie i innych.

Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami, ściągnij poniższe dokumenty:

WSPIERANIE UCZNIA

Aby upewnić się, że nasi uczniowie w pełni czerpią ze swojej edukacji, staramy się zapewnić im odpowiednie środowisko do nauki, które pozwala na kompleksowy, harmonijny rozwój, zarówno naukowy, jak i społeczny.
W naszej szkole istnieje wiele systemów, które zapewniają wsparcie dla naszych uczniów i sprawiają, że ten ideał staje się rzeczywistością:

  • Rada Nauczycieli zapewnia równe szanse dla wszystkich uczniów i szuka pomysłów jak najlepiej wspierać poszczególnych uczniów
  • nauczyciele dostosowują się do akademickich i społecznych potrzeb jednostek, aby pomóc im spełnić wymagania programu nauczania
  • wszyscy nauczyciele uczestniczą w regularnych spotkaniach w celu omówienia postępów naszych uczniów, jak również by skupić się na realizacji programu PYP
  • szkolny logopeda jest dostępny dla studentów każdego dnia.

W wyniku oceny dokonanej na początku roku szkolnego – lub po dołączeniu do naszej szkoły w późniejszym terminie – dzieci mogą otrzymać indywidualne sesje terapeutyczne, jeśli to jest niezbędne. Psycholog szkolny współpracujący razem z naszym doradcą szkolnym, jest bez problemu dostępny dla uczniów, którzy wymagają dodatkowego wsparcia. Wsparcie językowe – w języku angielskim, polskim i francuskim – jest oferowane w ojczystym języku ucznia (szczegółowe informacje dotyczące wsparcia językowego w naszej szkole jest opisane w dokumencie: Polityka językowa Kanadyjskiej Szkoły, który można znaleźć tutaj.Click Me!