Kontakt z sekretariatem szkoły w czasie ferii zimowych jest możliwy tylko pod podanymi poniżej numerami telefonów komórkowych lub drogą mailową:

Campus przy ul.Bełska 7 (klasy 1 – 4) : 692 – 411 – 573, secretary.belska@canadian-school.pl

Campus przy ul. Olimpijska 11 (klasy 5 – 8): 885 – 420 – 044, secretary.olimpijska@canadian-school.pl