//Wyniki państwowego egzaminu ósmoklasisty

Wyniki państwowego egzaminu ósmoklasisty

Jesteśmy bardzo szczęśliwi i z dumą dzielimy się imponującymi wynikami egzaminów, naszych tegorocznych ósmoklasistów. Poniżej, grafika analizy uczniów CSW, w porównaniu z innymi grupami biorącymi udział w egzaminie krajowym.

2019-07-05T12:15:47+00:00Lipiec 5th, 2019|