Call Us:
Preschool: +48 697 979 100
Elementary: +48 22 646 92 89

ZAPISY

 


ZASADY PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

Placówka składa się z oddziałów dla trzech grup wiekowych: 3-latków, 4-latków oraz 5-latków. Za zgodą Dyrektora i Organu Prowadzącego placówka może przyjmować dzieci od 2,5 roku życia. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki ma rodzeństwo dzieci już uczęszczających do szkoły. Dzieci przyjmowane do placówki powinny umieć komunikować potrzeby fizjologiczne. Warunkiem zapisania oraz uczęszczania dziecka do placówki jest:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
  • podpisanie umowy,
  • wpłacenie bezzwrotnego, jednorazowego wpisowego (szczegóły w cenniku),
  • wypełnienie formularza medycznego,
  • złożenie kopii dowodu tożsamości każdego z rodziców bądź prawnych opiekunów.

Przyjęcie do placówki jest jednoznaczne z podpisaniem przez rodziców umowy regulującej szczegółowe zasady pobytu dziecka w placówce oraz wysokość i zasady odpłatności. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe. Ze względów bezpieczeństwa, każdy specyficzny przypadek (alergia, astma itd.) wymaga wcześniejszych ustaleń z Dyrekcją. Zapisy prowadzone są przez cały rok, w zależności od wolnych miejsc. W przypadku braku miejsc, dzieci mogą być wpisywane na listę rezerwową. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego mają pierwszeństwo przyjęcia do Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej.

Spotkania rekrutacyjne i zwiedzanie budynku są możliwe codziennie od wtorku do piątku w godz. 9:00-12:00 oraz w poniedziałki w godz. 16:00-17:00. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie z Panią dyrektor, dzwoniąc na nr 697 979 100 lub 603 247 274 bądź drogą e-mailową: preschool@canadian-school.pl. Dziękujemy!